fbpx

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności CV-KI.ONLINE

To jest oświadczenie o ochronie prywatności firmy J. Juras działający pod nazwą CV-KI.ONLINE, dalej: CV-KI.ONLINE. CV-KI.ONLINE jest zarejestrowany w Izbie Handlowej pod numerem 75271419 i znajduje się pod adresem Korte Spruit 10 (2291LE) w Wateringen. Ten dokument wyjaśnia, w jaki sposób CV-KI.ONLINE obsługuje przetwarzanie Twoich danych osobowych. CV-KI.ONLINE dokłada najwyższej możliwej staranności przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Uzyskiwanie danych osobowych:

Jeśli korzystasz z usług CV-KI.ONLINE, sam przekazujesz CV-KI.ONLINE szereg danych osobowych lub dane osobowe są uzyskiwane od Ciebie w ramach umowy. Przez dane osobowe rozumie się wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Kategorie danych osobowych

CV-KI.ONLINE przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

●       Dane kontaktowe oraz imię i nazwisko oraz dane adresowe;

●        Dane firmy;

●       Dane finansowe;

●       Dane dotyczące zatrudnienia podane w CV;

●       Inne podane przez Ciebie dane osobowe.

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane przez CV-KI.ONLINE mają na celu:

●       Aby skontaktować się z Tobą w celu poinformowania Cię o zakupionych usługach i ich realizacji;

●       Wykonywanie swoich usług;

●       Ulepszanie usług;

●       Dokonywanie płatności;

●       Przestrzeganie zobowiązań prawnych;

●       Wykonywanie wyrażeń marketingowych i komunikacyjnych;

●       Ulepszanie strony internetowej poprzez analizę zachowania odwiedzających na stronie;

●       Wysyłanie biuletynów;

●       Wymiana danych z osobami trzecimi w celu wykonania usługi.

Podstawa przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe wyłącznie z następujących podstaw: (I) obowiązek prawny, (II) wykonanie umowy, (III) uzyskana (wyraźna) zgoda osób, których dane dotyczą oraz (IV) uzasadniony interes. W ramach świadczenia usług CV-KI.ONLINE przetwarzane są dane osobowe. CV-KI.ONLINE przetwarza tylko te dane, które CV-KI.ONLINE uważa za niezbędne do (ulepszania) usługi i ostrożnie traktuje (osobowe) dane o Tobie i o Twoim korzystaniu z usług. Podstawą przetwarzania tych danych jest zawarta przez Ciebie umowa z CV-KI.ONLINE. Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane poprzez odwiedzenie strony internetowej www.cv-ki.nl, jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Potrzeb przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi. Usługi oferowane przez CV-KI.ONLINE nie mogą być w pełni realizowane bez przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli w określonych celach w odniesieniu do danych osobowych wymagana jest wyraźna zgoda, musisz wyrazić na to zgodę osobno.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie ma automatycznego podejmowania decyzji.

Okres przechowywania

Dane osobowe przetwarzane przez CV-KI.ONLINE są przechowywane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Jeżeli dłuższy okres przechowywania jest wymagany na podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych, dane osobowe będą przechowywane dłużej zgodnie z tymi wymogami. Wszystkie (uzyskane) dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to bezwzględnie konieczne.

Przetwarzanie przez osoby trzecie

CV-KI.ONLINE udostępnia dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne do wykonania umowy i przestrzegania odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych. Żadne dane osobowe nie są sprzedawane. CV-KI.ONLINE może mieć prawny obowiązek udostępniania danych osobowych osobom trzecim. Jeżeli dane osobowe są udostępniane stronom trzecim, zawierane są w tym celu umowy o przetwarzanie. Podmiotami trzecimi, którym udostępniane są dane osobowe są:

●        Dostawca płatności w celu zawarcia umowy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to dane finansowe.

●        Księgowe w celu zawarcia umowy. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane kontaktowe oraz dane imienne i adresowe oraz dane finansowe.

●        Dostawcy oprogramowania w celu wykonania umowy. Kategorie przetwarzanych danych osobowych to dane o lokalizacji i dane kontaktowe oraz dane o nazwisku i adresie.

●        Administratora Serwisu, w celu realizacji umowy. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane o lokalizacji i dane kontaktowe oraz dane o nazwisku i adresie.

●        Agencje pracy, w celu realizacji umowy. Przetwarzane kategorie danych osobowych to dane kontaktowe, imię i nazwisko oraz dane adresowe i dane dotyczące zatrudnienia

Bezpieczeństwo danych osobowych

CV-KI.ONLINE poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowy oraz, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia, a także charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych, o różnym prawdopodobieństwie i wadze, podejmie odpowiednie techniczne oraz środki organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka.

Masz mniej niż 16 lat?

Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią, tj. poniżej 16 roku życia, możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tylko za zgodą jednego z Twoich rodziców lub opiekuna prawnego. Ważne jest, aby rodzice lub opiekunowie przeczytali to oświadczenie. Mogą również skorzystać z przysługujących Ci praw w odniesieniu do danych osobowych, które nam pozostawiasz, takich jak prawo do wniesienia sprzeciwu wobec (dalszego) przetwarzania Twoich danych osobowych lub prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania.

Zastrzeżenie

Korzystając ze strony, zgadzasz się na zrzeczenie się odpowiedzialności. CV-KI.ONLINE zastrzega sobie prawo do zmiany treści swojej strony internetowej i/lub niniejszego wyłączenia odpowiedzialności w dowolnym momencie bez informowania swoich klientów i/lub użytkowników strony internetowej o tej zmianie. Treść strony internetowej została opracowana z największą starannością, ale mimo to może zawierać ewentualne nieścisłości lub być niekompletna. CV-KI.ONLINE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane lub wynikające z korzystania ze strony internetowej. Korzystanie z tej witryny odbywa się całkowicie na koszt i ryzyko użytkownika witryny. Z treści strony internetowej nie można wywodzić żadnych praw. Wszystkie teksty na stronie są chronione prawem autorskim i własnością CV-KI.ONLINE, o ile nie należą do osób trzecich.

E-mail, biuletyn i/lub inne e-maile marketingowe

Możesz zarejestrować się za pośrednictwem naszej strony internetowej, aby otrzymywać newsletter i/lub inne oferty handlowe. Podczas rejestracji CV-KI.ONLINE prosi o zgodę na przetwarzanie Twojego adresu e-mail w celu wysyłania Ci e-maili marketingowych zawierających najnowsze informacje o produktach i usługach, ofertach specjalnych i kampaniach marketingowych. Będziesz otrzymywać e-maile marketingowe tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Twoja zgoda obejmuje również zgodę na to, że CV-KI.ONLINE może personalizować treść e-maili marketingowych zgodnie z Twoimi potrzebami i zainteresowaniami na podstawie dowolnego profilu użytkownika utworzonego dla Ciebie.

Twoja zgoda na wysyłanie e-maili marketingowych może zostać wycofana przez Ciebie w dowolnym momencie, klikając „Anuluj subskrypcję” na końcu e-maila marketingowego. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

CV-KI.ONLINE może kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail, aby zaoferować Ci udostępnienie Twoich treści na profilach mediów społecznościowych lub udział w naszych kampaniach marketingowych.

Oświadczenie dotyczące plików cookie

CV-KI.ONLINE wykorzystuje techniczne i funkcjonalne pliki cookie w celu optymalizacji strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane podczas odwiedzania witryny w celu zwiększenia wydajności użytkowników. CV-KI.ONLINE może zgodnie z prawem przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli są one absolutnie niezbędne do korzystania z witryny. Inne rodzaje plików cookie wymagają Twojej zgody. Zalecamy zaakceptowanie plików cookie w związku z przyjaznością dla użytkownika strony internetowej. Odwiedzający stronę mają możliwość zameldowania się.

Pliki cookie używane przez CV-KI.ONLINE to funkcjonalne pliki cookie: te pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie witryny. Te pliki cookie nie mają wpływu na prywatność, więc nie trzeba prosić i udzielać zgody. Na przykład te pliki cookie przechowują ustawienia przeglądarki, aby nasza strona internetowa mogła być najlepiej oglądana lub aby strona internetowa pozostawała dostępna (równoważenie obciążenia), ale także pliki cookie, które zapewniają, że żadne inne pliki cookie nie mogą być umieszczane (no-follow).

Za Twoją zgodą umieszczamy „śledzące pliki cookie” na Twoim komputerze. Używamy tych plików cookie, aby śledzić, które strony odwiedzasz, aby zbudować profil Twojego zachowania w Internecie. Ten profil nie jest powiązany z Twoim imieniem i nazwiskiem, adresem, adresem e-mail itp., a jedynie w celu dostosowania reklam do Twojego profilu tak, aby były jak najbardziej odpowiednie dla Ciebie.

Na stronie CV-KI.ONLINE umieszczane są również pliki cookies firmy Google na potrzeby Google Analytics. Oznacza to, że CV-KI.ONLINE nie może łączyć informacji z osobą fizyczną. Nie przechowujemy żadnych informacji o tym, co robisz w Internecie. Google Analytics może być wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w celu zapewnienia dostępu do tych danych. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem info@cv-ki.online.

Korzystaj z mediów społecznościowych

CV-KI.ONLINE wykorzystuje pliki cookie stron trzecich w celu optymalizacji strony internetowej. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na stronie. Strony trzecie oznaczają Google Analytics i media społecznościowe (Facebook). Polityka prywatności i plików cookie odpowiedniej firmy dotyczy wykorzystywania plików cookie innych firm (podmiotów trzecich). Po kliknięciu przycisku mediów społecznościowych na stronie internetowej umieszczany jest plik cookie mediów społecznościowych. Dzięki temu strona mediów społecznościowych może rozpoznać Twój adres IP, gdy tylko udostępnisz artykuł ze strony internetowej. W przypadku plików cookie stron mediów społecznościowych oraz danych i/lub danych osobowych, które z nimi gromadzą, CV-KI.ONLINE odsyła do oświadczeń tych stron o prywatności i plikach cookie.

Ustawienia wyszukiwarki

Jeśli nie chcesz, aby strony internetowe umieszczały pliki cookies na Twoim urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania strony, możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki. Zanim plik cookie zostanie umieszczony, otrzymasz ostrzeżenie i musisz wyrazić zgodę na plik cookie. Niezastosowanie się do tego może na przykład spowodować, że witryna nie będzie działać poprawnie. Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby Twoja przeglądarka odrzucała wszystkie pliki cookie, a także pliki cookie stron trzecich. Możesz również usunąć umieszczone pliki cookie. W tym celu musisz dostosować ustawienia swojej przeglądarki poprzez preferencje, a następnie możesz dostosować ustawienia prywatności.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy witryn internetowych osób trzecich, które są połączone z niniejszą witryną za pomocą linków. Nie możemy zagwarantować, że te osoby trzecie będą przetwarzać Twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych witryn przed skorzystaniem z tych witryn.

Prawo osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa:

●       Prawo dostępu;

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do uzyskania ostatecznej odpowiedzi, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, do wglądu w ich przetwarzanie.

●       Prawo do sprostowania;

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia nieprawidłowych danych.

●       Prawo do usunięcia;

Osoba, której dane dotyczą, musi bez zbędnej zwłoki usunąć dotyczące jej dane osobowe.

●       Prawo do ograniczenia przetwarzania;

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu prosimy o kontakt z CV-KI.ONLINE.

●       Prawo do przenoszenia danych;

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła CV-KI.ONLINE w ustrukturyzowanej, powszechnej i nadającej się do odczytu maszynowego formie, a także do przeniesienia tych danych do CV-KI.ONLINE bez konieczności utrudniane przez administratora, któremu zostały przekazane.

●       Prawo do sprzeciwu;

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. CV-KI.ONLINE zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami, wolnościami i prawami osoby, której dane dotyczą, związanymi z dochodzeniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.

Reklamacja

Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki CV-KI.ONLINE traktuje Twoje dane osobowe lub chcesz skorzystać z jednego z powyższych praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej lub e-mailem pod adresem info@cv-ki.online. Aby upewnić się, że chcesz skorzystać z prawa, CV-KI.ONLINE prosi o załączenie kopii dowodu tożsamości. Możesz zaczernić swoje zdjęcie paszportowe i MRZ (pasek z numerami na dole), aby chronić swoją prywatność. CV-KI.ONLINE odpowie na Twoją prośbę tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 4 tygodni. Możesz również złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych. Jest to właściwy organ egzekucyjny. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem tego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Zmiany w Oświadczeniu o ochronie prywatności

CV-KI.ONLINE może w dowolnym momencie zmienić oświadczenie o ochronie prywatności. Najnowsza wersja jest publikowana na stronie internetowej. Dlatego zawsze sprawdzaj na stronie internetowej najnowszą wersję. Jeśli nowe oświadczenie o ochronie prywatności będzie miało konsekwencje dla sposobu, w jaki przetwarzamy już zebrane dane dotyczące Ciebie, poinformujemy Cię o tym e-mailem.

Ta wersja została przyjęta 6 sierpnia 2021 r.